Let op de betalingstermijn

Het minder goede betaalgedrag van bedrijven is al jaren een aandachtspunt voor de financiële administratie. Bedrijven die lang op hun geld moeten wachten kunnen daardoor in financiële problemen komen. Een positieve verandering in het 2e kwartaal van 2015 laat een hoopvol herstel zien van het betaalgedrag van bedrijven. Facturen werden gemiddeld na 42,5 dagen voldaan.

In 2013 is wettelijk vastgelegd dat bedrijven facturen binnen dertig dagen aan elkaar betalen. Indien hier van wordt afgeweken, dan moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd. Maar er geldt dan nog altijd een maximumtermijn van 60 dagen. Als er kan worden aangetoond dat een langere betaaltermijn voor beide partijen nadelig is, dan kan een uitzondering gelden.

Een goed debiteurenbeleid begint altijd bij jezelf. Opdrachten worden vaak niet of nauwelijks vastgelegd en daar ontstaat vaak het probleem. Leg altijd een opdracht vast met een overeenkomst, waarin alle zakelijke afspraken zijn beschreven en vergeet daar niet de betalingscondities bij te vermelden.

Belangrijk is er ‘bovenop te zitten’ als de betalingstermijn wordt overschreden. Wanneer er niet onmiddellijk en adequaat wordt gereageerd, dan zal de debiteur overschrijding van de betalingstermijn als ‘verworven recht’ gaan beschouwen. Bij het uitblijven van de betaling moet men zeker niet schromen om een incassoprocedure te starten. Niet betalende klanten zijn geen klanten is mijn stelling. Het is uw geld en u hebt daar recht op!

Hieronder enkele tips, waarmee u veel problemen al bij voorbaat kunt voorkomen:
• Zorg dat u inzicht hebt in het betalingsgedrag van uw (potentiële) klanten. Weet met wie u zaken doet.
• Maak vooraf duidelijke afspraken over levering en betaling en stel hiervoor een contract, overeenkomst, algemene voorwaarden etc. op.
• Bel uw klant eens op. Zo kunt u wellicht achterhalen wat de reden van het niet betalen is.
• Maak een duidelijk stappenplan wanneer u herinneringen en aanmaningen verstuurt en wees daar secuur in.
• Vermijd boven uw brieven te vermelden 'eerste herinnering' of 'eerste aanmaning'. Men denkt dan: oh, er komt in ieder geval ook wel een 2e herinnering/aanmaning. Overigens kunnen wij uw laatste herinnering gratis voor u versturen, kijk eens op Laatste Herinnering.
• Als de afspraken niet worden nagekomen, schakel dan direct een betrouwbare incassopartner in.

Op October 29, 2015