Stapelen van boetes moet stoppen

De tweede kamer wil snel een einde maken aan het opeenstapelen van overheidsboetes bij mensen met problematische schulden. In het regeerakkoord is afgesproken dat de overheid ophoudt met het fors verhogen van o.a. niet betaalde verkeersboetes voor huishoudens die toch al financieel in de knel zitten.

De tweede kamer wil er zelfs vaart bij maken, zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). De regeringspartijen D66 en CDA en een deel van de oppositie hebben al laten weten dat ze het al veel te lang vinden duren voordat het regeerakkoord in werking treedt.

Van Ark wil weliswaar het regeerakkoord uitvoeren, maar wel geleidelijk. Zij wil het vanaf volgend jaar makkelijker maken voor mensen die een boete niet kunnen voldoen om een betalingsregeling te treffen, waardoor dat in termijnen kan gebeuren. Voor D66-Kamerlid Rens Raemakers is dat ‘onvoldoende’. Hij wil een motie indienen om Van Ark tot meer tempo te dwingen.

Woekerrente

Een flink deel van de Kamer wil ook dat er iets gebeurt aan de ‘woekerrentes’ die een aantal gemeentelijke kredietbanken in rekening brengt bij mensen die elders nergens geld kunnen lenen. Voor ‘sociaal krediet’ hanteren zij rentes tot 14 procent. Veel te veel, vindt onder anderen Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Van Ark liet blijken dat ze ook schrikt van de hoge rentepercentages. Maar ze wil nog niet meteen ingrijpen. Ze wees op een lopend onderzoek. Dat is in de zomer af, zei ze.

Ook bij een ander punt van de Kamer wil ze een evaluatie afwachten. Dat gaat over de controle op bewindvoerders die het geld van mensen met schulden beheren. CDA en D66 suggereerden dat er een diploma voor bewindvoerders moet komen.

Het overleg met Van Ark ging over de aanpak van huishoudens met schulden. De staatssecretaris kondigde eerder een groot aantal actiepunten aan om de situatie te verbeten. In hoofdlijnen krijgen die de steun van de Kamer.

Op June 21, 2018