Bureau Breij B.V.


Postbus 102 4645 ZJ Putte
020 471 1949 Klik om te bellen

Buitengerechtelijke fase
Gerechtelijke fase
Executie fase

Over Bureau Breij B.V.

Rechtspraktijk voor vastgoed. Huurincasso commercieel vastgoed.

De doelstelling van Bureau Breij is om als belangenbehartiger op te treden in en buiten rechte voor en namens vastgoedfondsen, institutionele beleggers en verhuurders in onroerende zaken.

Incasso van huurvorderingen

Bureau Breij verzorgt onder meer de incasso van huurvorderingen van commercieel onroerende huurzaken teneinde hogere netto huuropbrengsten te verwezenlijken. Bureau Breij streeft ernaar om in samenspraak met zijn opdrachtgever tot een zo goed mogelijk resultaat te geraken. Hiertoe is een brede kennis van het huur- en huurprocesrecht, en van aanverwante rechtsgebieden, een niet te ontbreken schakel voor succes.

Juridische begeleiding

Behalve als incasso-intermedium is Bureau Breij tevens uw gesprekspartner bij ingewikkelde civiel rechtelijke aangelegenheden. In huurzaken is Bureau Breij uw zaakwaarnemer bij uitstek. De ervaring leert dat een gedegen juridische begeleiding, veel problemen kan voorkomen.

Gerechtelijke procedures

Waar nodig kan Bureau Breij u bijstaan in een gerechtelijke procedure; als eisende partij maar ook als gedaagde partij.

In huur- en handelszaken staat Bureau Breij graag tot uw beschikking. Ons devies: kwaliteit, accuratesse, samenwerking, snelheid, openheid en eerlijkheid. Alles in het belang van onze opdrachtgevers.

Juridisch advies, huurincasso, huurrecht, huurprocesrecht, gerechtelijke procedures, landelijke bevoegdheid.

Opdrachtgevers van Bureau Breij: beheerders, makelaars, institutionele beleggers, pensioenfondsen, verhuurders, handelmaatschappijen, bedrijven, particulieren, overheden,

mr R.A.M. Breij

Nederlands recht. Universiteit van Amsterdam;

Sectie: huurrecht;

Scriptie: de opzeggingsgrond dat de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder betaamt;

1993: Rechtspraktijk opgericht;

1994: Rechtspraktijk ondergebracht in Bureau Breij B.V.

T 020 4711 949

E info@breij.nl

w www.breij.nl

Foto's

Bureau Breij B.V. in het kort

Soort bureau

Incassobureau
Nauwe samenwerking met advocatuur en deurwaarders
Rechtspraktijk

Diensten

Actief optreden, anticiperen en geen flauwe kul
Contracten en contractbegeleiding
Creatief
Gerechtelijke incasso
Huurincasso
Landelijke dekking; interregionale bevoegdheid
Minnelijke incasso
Ontruimingen / beslagleggingen
Pre-incasso diensten
Vooral meedenken

Artikelen

Het ontruimingsvonnis als incassomiddel

Enkele vragen Kan met een ontruimingsvonnis worden geregeld en zo ja, in welke tijdsduur? Indien na de regeling geen gebruik meer wordt gemaakt van de ontruimingsbevoegdheid, ontstaat er dan een...

Onze locatie

Logo Bureau Breij B.V.

Bureau Breij B.V.

Bureau Breij B.V.


Postbus 102 4645 ZJ Putte
020 471 1949 Klik om te bellen