Conan Juristen & Incasso


Blijhamsterstraat 9 9671 AS Winschoten
0599-820238 Klik om te bellen

Over Conan Juristen & Incasso

Conan Juristen & Incasso is een middelgroot juristenkantoor dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening aan ondernemingen en particulieren.

Conan Juristen & Incasso heeft een platte organisatiestructuur. Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op de behoeften van onze opdrachtgevers.

Conan Juristen & Incasso kenmerkt zich door een ijzersterke teamgeest, een open cultuur, integriteit en betrokkenheid.

Binnen onze organisatie werken we met korte lijnen aangezien dit de persoonlijke aandacht van onze opdrachtgevers ten goede komt.

Incasso:

Iedere ondernemer en soms ook een particulier overkomt het wel eens. Het innen van een vordering voor een afgenomen dienst of product levert problemen op, of tewel de factuur blijft onbetaald.

Wanneer u te maken krijgt met een zogenaamde wanbetaler, kunt u de inning van de factuur aan Conan Juristen & Incasso overlaten.

Het incassotraject bestaat bij Conan Juristen & Incasso uit twee onderdelen, namelijk;

- minnelijk traject

- gerechtelijk traject

Eerst zal het minnelijk traject doorlopen worden. Hier wordt het incassodossier aangemaakt en vervolgens worden er aanmaningen verstuurd. In dit traject zal ook geprobeerd worden telefonisch contact te hebben met debiteur(wanbetaler).

Wanneer dit geen oplossing biedt zal er in overleg met u een gerechtelijk traject gestart worden. In dit traject zal de debiteur middels een dagvaarding voor de kantonrechter gedaagd worden. Wanneer de rechter vonnis heeft gewezen in voordeel van klant (u), zal de vordering middels executie geïnd gaan worden.

Het incassotraject zal natuurlijk uitgevoerd worden in overleg en samenwerking met u.

Arbeidsrecht:

Conan Juristen & Incasso is volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Conan Juristen & Incasso staat ondernemers en particulieren op een informele manier bij.

Het kantoor biedt ondersteuning bij het sluiten, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Maar beantwoordt bijvoorbeeld ook vragen op het gebied van concurrentie- en relatiebedingen, reorganisaties, het CAO-recht, medezeggenschapsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Het eerste kennismakingsgesprek bij Conan Juristen & Incasso is gratis. Ons kantoor hanteert in het arbeidsrecht een gematigd uurtarief dat is afgestemd op het (financiële) belang van de zaak. Het is ook mogelijk vaste prijsafspraken te maken.

Huurrecht:

Conan Juristen & Incasso heeft de afgelopen jaren diverse vastgoedbedrijven / verhuurders bijgestaan in geschillen die betrekking hebben op bedrijf en woonruimte. De kennis in alle facetten van het huurrecht zijn bij Conan Juristen & Incasso aanwezig.

Wij verrichten voor onze opdrachtgevers o.a. de navolgende werkzaamheden;

- Inning van de maandelijkse huurpenningen.

- Opstellen huurovereenkomsten.

- Advisering bij geschillen.

- Procederen voor ontbinding van huurovereenkomsten.

- Behandeling zaken voor de huurcommissie


Voor meer informatie kunt u telefonisch conact met ons opnemen of onze website raadplegen.

Tel: 0599-820238

Conan Juristen & Incasso in het kort

Soort bureau

Incassobureau

Diensten

Debiteurenbeheer
Doorrijders incasso
Gerechtelijke incasso
Huurincasso
Minnelijke incasso
Pre-incasso diensten

Onze locatie

Conan Juristen & Incasso


Blijhamsterstraat 9 9671 AS Winschoten
0599-820238 Klik om te bellen