Terug

Achterstallige alimentatie vorderen?

Pina Amenta

Ik ben sinds vorig jaar officiel gescheiden. In de beschikking van echtscheiding, is bepaalt dat de man € 75,-- per kind dient te betalen aan de vrouw (ik dus) als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, met ingang van 1 augustus 2013, telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

 

Hij heeft nog niet 1 keer een betaling gedaan wat betekend dat hij mij tot nu toe een bedrag verschuldigd is van 9 x € 150,-- =  € 1350,--!!! Ik wil dit gaan vorderen via loonbeslag. Dit om verdere problemen te voorkomen. Kan dit, zo ja, wat kost het mij? Ik heb nog steeds geen inkomsten.


 


3 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Kijk even op lbio.nl, bureau voor inning onderhoudsbijdragen


Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte mevrouw,

 In antwoord op uw vraag bericht ik u als volgt.

 Indien in de beschikking is bepaald dat uw nu ex-man alimentatie moet betalen en hij doet dat niet, dan kan u de zaak uit handen geven bij een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens met de beschikking langsgaan bij uw ex-man en hem bevelen aan de beschikking te voldoen binnen twee dagen. Doet hij dit niet, dan kan de gerechtsdeurwaarder achterhalen waar u ex-man zijn inkomen vandaan haalt en daarop, indien meer het inkomen hoger is dan het wettelijk vrij te laten bedrag (beslag vrije voet), daarop beslag leggen. Het beslag wordt tevens gelegd voor de nog komende termijnen en wordt pas weer opgeheven nadat uw ex-man volledig bij is met de betaling.

Het vorenstaande is het positieve verhaal. Het kan ook zijn dat de gerechtsdeurwaarder tot de conclusie komt dat bij uw ex-man niets te halen valt en dan komen de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor uw rekening. Gezien de door u vermelde inkomens situatie, adviseer ik u om een bewijs van onvermogen te halen bij het juridisch loket en daarmee naar een advocaat te gaan die u vervolgens op basis van toevoeging bij staat, zodat eventuele niet verhaalbare kosten bij de raad voor rechtspraak worden ingediend.

Daarnaast kunt u achterstallige alimentatie welke verschuldigde is korter dan 6 maanden laten innen door het LBIO (landelijk bureau inning alimentatie en onderhoudsbijdragen). Dit is volgens mij kosteloos.

Hopende dat u wat met het vorenstaande kunt.

Met vriendelijke groet,

Menno Touber 

Swier cs Gerechtsdeurwaarders


Antwoord van !ncasso NU!

U kunt bij elk incassobureau, ook bij ons, terecht, maar LBIO is inderdaad de voordeligste optie, wij sturen dergelijke kwesties ook meestal aan hen door. Zij verhalen de kosten enkel op debiteur en u heeft verder zelf, voor zover ik weet, geen kosten. Zij kunnen ook met het echscheidingsconvenant direct overgaan tot het leggen van (loon)beslag, zonder daar eerst weer een procedure voor te moeten voeren.

Let wel op! LBIO behandelt meen ik enkel vorderingen welke 6 maanden of jonger zijn, vorderingen van 6 maanden en ouder vallen daar buiten. U zult dus waarschijnlijk enkel de laatste 6 maanden via LBIO kunnen vorderen, maar misschien zijn er uitzonderingen!?

Succes!