Terug

Afbetalingsregeling

w.de heus

Lig sinds 2,5 jaar in de clinch met de N.E.M. had een afrekenig gekregen van stroom en gas van 2000 euro...(???)gewoon rijtjeshuis... Onbegrijpelijk maar moest betalen. Spaarrekening dochter betaald, daarna over een half jaar 1245 euro... Vanaf 2009 niks meer gehoord, nu na een jaar incasso. Totaal 1600 euro. Ben bijstandsmoeder, heb nog andere betalingsverplichtingen, maar wordt niet naar geluisterd. Moet 300 euro p.m. betalen aan incassoburo. Kan dit echt niet betalen. Had ik N.E.M. wel terug kunnen betalen, was zelfde aflossingseis. Mag dit zo maar?? Zulke absurde hoge aflossingsbedragen vragen??


1 Antwoord

Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte mevrouw De Heus,

 

In antwoord op uw vraag deel ik u als volgt mede.

 

Het treffen van een betalingsregeling is een coulance, dat wil zeggen dat het een gunst is. De schuldeiser bepaalt, in dit geval bij monde van het incassoburo, de hoogte van het termijn bedrag. Voor het aangaan van een betalingsregeling zijn geen voorschriften en het staat een ieder dan ook vrij om een regeling voor te stellen zoals degene het goeddunkt.

 

In dit geval zou ik proberen in contact te treden met het incassoburo en inzicht geven in uw financiën, waaruit blijkt dat u het gevraagde termijnbedrag niet kunt opbrengen en zelf een voorstel doen voor een termijnbedrag dat u wel kunt opbrengen. Let wel, het incassoburo is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met uw voorstel, maar in sommige gevallen kan een duidelijk inzicht in de financiën met bewijsstukken ervoor zorgen dat een lagere regeling wordt toegestaan.

 

Ik hoop u met het vorenstaande geholpen te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Menno Touber

Swier cs Gerechtsdeurwaarders