Terug

Algemene voorwaarden

poldervaart

Niet nagekomen algemene voorwaarde door bedrijf naar een consument toe.

Hierdoor heeft consument enorm hoge rekeningen moeten betalen.

Is consument in zijn recht om al reeds betaalde rekeningen en nog te betalen rekeningen terug te vorderen en/of niet te betalen. Aangezien consument zich wel aan algemene voorwaarden heeft gehouden.


1 Antwoord

Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer Poldervaart,

 

Het wel of niet opschorten van uw betalingen en het terug vorderen van de reeds gedane betalingen hangt samen met de mate waarin het bedrijf de eigen voorwaarden heeft geschonden en de mate waarin u daarin bent geschaad.


Een eenduidig antwoord is dus met de huidige informatie niet te geven.

 

Met vriendelijke groet,

 

mr. M.R. Touber

Swier cs Gerechtsdeurwaarders