Terug

De alimentiedatum die op de beschikking staat van de rechtbank moet toch nageleefd worden?

maria

Op de beschikking van de rechtbank en ook in het convenant staat dat de alimentatie op de 23ste van de maand gestort moet zijn. Er is door ons beiden mondeling afgesproken dat het de eerste maand  wat later mocht worden, omdat alles aan beide kanten nog niet helemaal op financieel gebied rond was. Daarna is er schriftelijk tot 2 x toe (heb ik bewaard) toegezegd dat de alimentatie op de 23ste van de maand op mijn rekening zou staan, en zo staat het ook in de beschikking van de rechtbank.

 

Nu komt mijn ex-partner er op terug en zegt dat ik het 3 a 4 dagen later pas krijg en als ik moeilijk ga doen dan stort hij het pas de 2 de of 3 de van de maand erop, omdat ze hem toch niets kunnen maken na 10 dagen te laat storten, dat hij pas in de problemen komt als hij een maand niet betaald. Volgens de vraag die ik ook gesteld heb aan advocaten-info.nl kan ik mij tot een deurwaarder wenden met de beschikking van de rechtbank  zodat er op tijd en volgens de afspraak betaald gaat worden. Kosten van de deurwaarder worden verhaald op de alimentatieplichtige.Klopt dit?

 

in afwachting op uw antwoord,

 gr,

maria

 


1 Antwoord

Antwoord van Gerechtsdeurwaarderskantoor De Man & Partners B.V.

Beste Maria,

 

Uw stelling dat de datum die in de beschikking is opgenomen, is correct. Als is overeengekomen en in de beschikking is vastgelegd dat de alimentatie maandelijks op de 23e betaald dient te zijn, dient dit opgevolgd te worden.

 

Strikt formeel zou u derhalve een gerechtsdeurwaarder kunnen inschakelen wanneer de betaling niet tijdig wordt ontvangen. De kosten van de ambtshandelingen (officiële stukken die de deurwaarder uitreikt) komen in beginsel voor rekening van de andere partij.

 

Praktisch gezien is het wellicht te overwegen om toch de betalingen op de 26e/27e te accepteren, aangezien in het algemeen salaris- of uitkeringsbetalingen vaak op de 25e plaatsvinden en het dus logisch is dat daarna alimentatie betaald kan worden. Daarnaast is thans ook sprake van regelmatige betaling (zij het 3 dagen later dan oorspronkelijk afgesproken), zodat er ook geen achterstanden ontstaan.

 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

C.J. de Man

Vestigingsmanager