Terug

Deurwaarder failliet

Jess

Door mismanagement van de deurwaarder zelf is deze door de rechter failliet verklaard.

 

Voorheen was er een betalingsregeling getroffen over een schuldvordering. Die hebbben wij netjes iedere maand betaald.

 

Kan iemand mij informeren wat ik het beste nu kan doen?

 

Ben ik mijn termijnbetalingen nu kwijt? Of kan de klant van deze deurwaarder nu bij een andere deurwaarder langs gaan om alsnog het restant te innen?

 

Ik kan hier nergens info over vinden. 


1 Antwoord

Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer/mevrouw,

 

Op het zeldzame moment dat een deurwaarder failliet gaat, zijn uw gelden veilig. De gelden die u reeds heeft voldaan, staan op de derderekening van de deurwaarder en deze gelden zijn gedekt door het ministerie van justitie.

 

Wat er nu gaat gebeuren is dat er een waarnemer wordt benoemd. Deze gaat de portefeuille (vorderingen) bekijken en sommige dossiers zullen verder behandeld worden door deze deurwaarder.

 

Het kan ook zo zijn dat uw schuldeiser beslist om het dossier terug te nemen en deze of zelf verder te behandelen, danwel deze over te dragen naar een andere deurwaarder. Hiervan zal u bericht ontvangen.

 

Of de reeds getroffen regeling mag worden gecontinueerd, hangt af van uw schuldeiser, echter, op het moment dat u de regeling netjes na blijft komen, zou het onredelijk zijn, indien u de regeling niet zou mogen continueren.

 

Ik hoop u met het vorenstaande duidelijkheid te hebben gegeven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Menno Touber

Swier cs Gerechtsdeurwaarders