Terug

Deurwaarderskosten

loni (loni@planet.nl0

Als een zorgkantoor een telefonische afspraak maakt dat, als het verschuldigde bedrag per direct betaald wordt, er geen incassokosten ad 661.euro betaald hoeven te worden, en ik voldoe aan het verzoek, kan er dan door het zorgkantoor op die afspraak worden teruggekomen en eist de deurwaarder dan terecht de kosten alsnog op? Zoja, is 375.00 euro niet het max. bedrag, zoals in de t.v. uitzending van Kassa gehoord en hun voorbeeldbrief aangeeft?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte vragensteller. De regel in het recht is: hij die beweert hij die bewijst. In uw vraag betekend het dat u moet aantonen dat de hiervoor vermelde afspraak is gemaakt. Dat zal in uw geval zeer moeilijk worden omdat het deurwaarderskantoor ontkent met u deze afspraak gemaakt te hebben. Het is uw woord tegen het woord van voormeld kantoor. Ik adviseer u elke afspraak die u maakt ALTIJD schriftelijk te bevestigen (brief fax e-mail) al is het maar een kort krabbeltje. Het is dan aan de tegenpartij daarop te reageren als het niet klopt. Wordt er door de tegenpartij niet gereageerd dan kan uw schriftelijke afspraak als vaststaan aangenomen worden. Voor wat betreft de incassokosten bestaat er het rapport voorwerk II daarin staat duidelijk aangegeven welk bedrag aan incassokosten in rekening mag worden gebracht. Verder is het zo dat als de zaak bij de rechter komt deze uiteindelijk over de hoogte zal oordelen.

Ik hoop hiermede uw vraag voldoende te hebben beantwoord. 

 

dit antwoord werd u toegezonden door J.H.L. Sinkiewicz van Gerechtsdeurwaarderskantoor SINKIEWICZ te maastricht