Terug

Incasso

JeanF

De rechter heeft uitspraak gedaan en ik moet een schadevergoeding aan de tegen partij betalen. De tegen partij heeft aangegeven aan het CJIB dat hij/zij zelf deze vergoeding via een deurwaarder wilde regelen. Op dit moment ben ik nog wachtende tot er een deurwaarder komt om de schadevergoeding te kunnen betalen. Maar het gaat om een bedrag van 3000,- euro en kan dit niet in 1 keer betalen. Wat gaat er gebeuren als de deurwaarder komt? Is er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met de deurwaarder??

 

Alvast bedankt!


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Beste JeanF,

 

 In principe hoeft er helemaal geen deurwaarder aan te pas te komen. U bent bekend met het vonnis en bent ook bereid om de schadevergoeding te betalen, althans dat meen ik uit het stuk te kunnen opmaken.

 

Het feit dat u het CJIB vermeldt, doet mij vermoeden dat het om een strafzaak ging waarbij de wederpartij zich heeft gevoegd als benadeelde partij. Indien de schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f SR) is opgelegd gaat inderdaad het CJIB in beginsel de schade voor het slachtoffer, de wederpartij, innen, tenzij het slachtoffer zelf aangeeft dit te willen doen. 

 

De wederpartij zal niet zomaar een deurwaarder op u af kunnen sturen om u te laten betalen. Daar is een deurwaarder ook niet voor. Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal in het recht geregelde exclusieve rechten heeft zoals het leggen van beslag en het betekenen van dagvaardingen. De schadevergoeding kunt u ook niet aan de deurwaarder betalen als deze bij u aan de deur komt. In dat geval komt hij namelijk 1) een stuk aan u betekenen of 2) beslag leggen op goederen zodat uit de verkoop daarvan uw schuld betaald kan worden.  Dat gebeurt dus alleen wanneer u niet tot betaling overgaat.

In uw geval is dat dus eigenlijk niet aan de orde. U wilt wel betalen maar u kunt het niet in 1 keer. 

 

U heeft in deze naar mijn mening 2 opties:

1) U neemt contact op met de wederpartij en geeft aan dat u bereid bent om de schade te betalen maar dat u de schade niet in 1 keer kunt betalen. Geef hierbij aan dat u een betalingsregeling wenst te treffen en maak daarbij zelf een reeel voorstel. bijvoorbeeld 6 maandelijkse termijnen van € 500,-. Van belang is hierbij dat u zulks onderbouwt met financiële stukken indien de wederpartij daarom vraagt. 

 

2) U wacht op een bericht van de wederpartij waarin zij u verzoeken te betalen. U heeft immers ook nog geen rekeningnummers waarop u kunt betalen, althans dat neem ik aan. Ik acht het vrijwel ondenkbaar dat er een deurwaarder is die met een vonnis waarna geen pogingen meer zijn gedaan om de schuld te innen beslag gaat leggen. Wacht echter zelf niet te lang en onderneem zelf actie als u een maand na het vonnis nog niets hebt gehoord. U doet er ook verstandig aan alvast geld opzij te leggen, ook als u (nog) niets hebt vernomen.

 

Indien u toch een acceptgiro of bericht van het CJIB ontvangt, kunt u met hen in onderhandeling gaan voor een betalingsregeling.

 

natuurlijk kunt u hiervoor ook terecht bij JKM Juridisch advies & Incasso

 

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Klein Molekamp