Terug

Informatie verschaffen

Adriaan Pomp

Ik wil een overzicht van al mijn openstaande vorderingen bij een incasso/deurwaarder opvragen. Maar zijn ze dit verplicht en als ze het niet willen verschaffen kan ik daar dan iets tegen doen.

Ik heb de overzichten namelijk nodig voor de WSNP.


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer Pomp,

Het incassobureau zal u altijd een opgaaf toesturen van de openstaande schuld. Op internet zijn standaardbrieven te vinden om de openstaande posten op te vragen.

Kijk eens bij www.wsnp.org


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Het is ook in het belang van de deurwaarder/het incassobureau en haar cliënt dat de debiteur op de hoogte is van de schuld en waaruit deze is opgebouwd. In de regel zal een deurwaarder/het incassobureau zonder problemen u een overzicht verschaffen. Indien deze dat weigert doet u er goed aan de opdrachtgever (aan wie u het geld in beginsel schuldig bent) op de hoogte te brengen dat u een overzicht heeft gevraagd maar niet heeft ontvangen wat afwikkeling van de kwestie voor u bemoeilijkt. Tevens dient u de deurwaarder/het incassobureau (aangetekend) op de hoogte te stellen dat zij in gebreke blijven met het niet verstrekken van een overzicht en dat dit het oplossen van de kwestie bemoeilijkt. Mocht het nodig zijn in een (kanton)gerecht, dan zal de rechter in ieder geval bewezen achten dat u getracht heeft uw medewerking te verlenen.
Nogmaals in de regel zou het ook het belang van het incassobureau/de deurwaarden en de opdrachtgever moeten zijn dat u juist geinformeerd bent over hoogte van uw schuld en de opbouw van bijkomende kosten.

Met vriendelijke groet,
de Alpha Optima Groep