Terug

Is incasso mogelijk

D. Roeper (RDRdecorators)

Ik run vanuit huis(!) een klein éénmansbedrijfje dat zich toelegt op woning en projectinrichting. Wij hebben voor diverse klanten producten afgenomen van meubelfabriek MEUBAR N.V. uit BELGIE.

Bij deze leveringen bleken op meer manieren en op meerdere momenten (dus bij levering en ook nog eens bij de nalevering/ruiling) zaken beschadigd, incompleet of ontbraken in het geheel. Bovendien werden gemaakte afspraken niet nagekomen door de fabriek en haar transporteur.

Hierdoor is grote schade ontstaan voor ons in de vorm van uren, transport, porto en telefoonkosten alsmede door de ontstane noodzaak forse kortingen te verlenen aan onze cliënten ten einde ze behouden als klant.

Wij hebben dan ook tot nu geweigerd om de laatste factuur van deze leverancier te betalen (€1706,00) welke inmiddels dateerd van 14-10-2009 - en hen aansprakelijk gesteld voor de door ons gemaakte kosten en hen, omdat elke reaktie uitbleef, daarover inmiddels een factuur gestuurd (24-07-2010) ter waarde van € 3054,50 - waarop hun factuur dus in mindering moet worden gebracht en er door ons netto te vorderen blijft: € 1348,50.

Meerdere contacten hierover en pogingen van onze kant om dit in den minne te schikken, blijven onbeantwoord. Wel stuurde men voor een maand of twee geleden een betalingsherinnering, welke wij hebben beantwoord met een eigen betalingsherinnering en wederom blijft elke reaktie uit.

Voor ons is nu de maat vol en wij willen deze zaak uit ons systeem kunnen verwijderen. Wij beschikken helaas niet over middelen om dure advokaten e.d. in te schakelen en vragen U te bezien wat U, op basis van no cure no pay - in dit geval voor ons zou kunnen betekenen.

Uiteraard hebben wij alle brief- en mailwisselingen beschikbaar.

 

Met vriendelijke groeten

 

D. Roeper


2 Antwoorden

Antwoord van Incassobureau Luuc.Eu

Beste heer, mevrouw Roeper,

 

Wat heeft u exact op papier staan en kunt u als bewijs aanleveren? Hebt u tussentijds nog contact gehad met uw leverancier en zijn ze wellicht akkoord gegaan met uw voorstel?

 


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Mocht deze zaak nog lopen neem dan even telefonisch contact met ons op.