Terug

Kan een schuld verjaren? En zo ja, hoelang na het verleden?

M.R

Na jaren uiteen en nog steeds schulden.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Het is mogelijk dat een schuld verjaard. Echter is er te weinig informatie beschikbaar om te bepalen of dit bij u het geval is.

 

Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Deze termijn geldt ook wanneer er een vonnis is. Voor de volgende vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar (wanneer er dus geen vonnis is):

 

  • Een vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen (bijvoorbeeld geldlening). De termijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is.
  • Een vordering tot periodieke betaling, zoals rente, huur en pacht en voor alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Elke betalingstermijn afzonderlijk verjaart na verloop van 5 jaar.
  • Een vordering uit onverschuldigde betaling (bijvoorbeeld teveel verstrekte uitkering, of geld overgemaakt op de verkeerde bankrekening). De termijn van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat de schuldeiser zowel bekend is met het bestaan van zijn vordering als de persoon van de ontvanger. De vordering verjaart in ieder geval na 20 jaar nadat de vordering is ontstaan.
  • Een vordering tot betaling van schade of een bedongen boete. De termijn van 5 jaar vangt aan met de dag nadat zowel de schade als de dader bekend is, met een maximumtermijn van 20 jaar na de schadegebeurtenis. Bij schade als gevolg van bepaalde misdrijven gelden langere termijnen.

 

Bij consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Dit betekent dat de verkoper na 2 jaar geen betaling meer kan afdwingen. Van consumentenkoop is sprake wanneer een particulier een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper. De kortere verjaringstermijn geldt ook voor energieschulden.

 

Er is hierover veel informatie op het internet aanwezig. Ik stel voor dat u een zoekopdracht doet naar: verjaring vordering