Terug

Mag een gerechtsdeurwaarder na uitspraak rechter zelf een bedrag voor betalingsregeling bepalen?

Dolores

Vorige week uitspraak rechtbank ontvangen, contact opgenomen met de gerechtsdeurwaarder om een betalingsregeling te treffen maar die wilde niks van mijn 70€ p.m. weten die zei gewoon dat ik 105 € p.m moet betalen, anders volgt er beslaglegging. Maar ik kan dat helemaal niet kwijt, ik heb ook nog een andere schuldeiser. Mag een gerechtsdeurwaarder dat zo maar doen? Er is toch iets van beslagvrije voet etc.? Ik zit met mijn handen in het haar.


1 Antwoord

Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer/mevrouw,

 

In antwoord op uw bovenstaande vraag, berichten wij u als volgt.

 

Het treffen van een betalingsregeling is een coulance en geen recht. De gerechtsdeurwaarder bepaalt, in overleg met de opdrachtgever, de hoogte van een eventuele betalingsregeling. De betalingsregeling staat los van uw beslag vrije voet, echter, bij de meeste gerechtsdeurwaarders kunt u een formulier opvragen voor de opgave van uw inkomsten en uitgaven, aan de hand waarvan de gerechtsdeurwaarder kan beoordelen of de door u voorgestelde regeling redelijk is in verhouding tot uw inkomsten en uitgaven. Dit is evenwel geen verplichting aangezien op basis van het vonnis u gehouden bent om het volledige bedrag ineens te voldoen.

 

De beslag vrije voet is van toepassing indien beslag wordt gelegd op uw inkomsten. De wetgever heeft een minimum vastgesteld en deze kan worden verhoogd met uw woonkosten en zorgkosten, waarbij wel rekening wordt gehouden met eventueel door u ontvangen zorgtoeslag en huurtoeslag.

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Swier cs Gerechtsdeurwaarders