Terug

Salaris betaling

van der steen

Als een werkgever het salaris structureel te laat betaalt, gemiddeld twee weken te laat. De provisie die ik ontvangen moet maar voor een deel. Waardoor er een achterstand ontstaat. Hij dreigt mij te ontslaan. Heb ik de mogelijk om alles in een vordering op te eisen, eventueel met beslag legging van de rekeningen?


1 Antwoord

Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer Van der Steen, Het structureel te laats betalen van uw salaris kan een vordering opleveren, indien de betaling van het salaris niet geschiedt in de maand waarop de betaling betrekking heeft. Bij ontslag is het zeker mogelijk om alles in 1 vordering op te eisen en dit doormiddel van beslagleggin op de rekening voldaan te krijgen. Indien uw werkgever uw ontslaat, is het wellicht een goed idee om ook het ontslag aan te vechten en daarbij tevens een vordering voor achterstallig loon mee te vorderen. Ik hoop dat uw met het bovenstaande verder kunt. Met vriendelijke groet, M.R. Touber Swier cs Gerechtsdeurwaarders