Terug

Schade vergoeding

Deelstra

Na veroordeling tot 30 uur voorwaardelijk in augustus 2017 voor een zaak die in februari 2016 heeft gespeeld, komt er nu een brief van de advocaat van de tegenpartij voor schade aan broek, telefoon en smartengeld. Of dat maar even betaald word zonder gerechtelijke uitspraak. Kan dat zo maar?


5 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

De advocaat van de tegenpartij komt schade verhalen, 2 jaar na dato, of eigenlijk pas een half jaar i.v.m. dat de zaak toen pas is voorgekomen waarin u veroordeelt bent? Deze schade zijn door u aangebracht, neem ik dan aan? U geeft ook aan dat u een veroordeling heeft gehad van 30 uur voorwaardelijk. Wat staat in het vonnis, want meestal wordt daar ook in opgenomen wat de vergoedingen zijn die u moet betalen aan het slachtoffer. Zonder de inhoud van het vonnis voor ogen te hebben, kan ik weinig zeggen of de advocaat nog een schade kan eisen namens het slachtoffer.


Antwoord van Deelstra

Staat niks van in de veroordeling.


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

De schade mag verhaald worden, echter wordt dit meestal door de verzekeraars onderling opgelost. Het slachtoffer meldt zich bij zijn verzekeraar, geeft de schade op en dan zal er contact worden opgenomen met uw verzekeraar. Meestal zijn deze gegevens van elkaars verzekeraars al bekend voor-, tijdens- of na de veroordeling. 

Het slachtoffer heeft gekozen om contact op te nemen met zijn/haar advocaat. Dure kostenpost, ook voor een simpele standaard brief te verzenden, maar oké, het recht heeft hij. Wanneer het niet opgelost kan worden tussen beide partijen (en tussen beide verzekeraars), dan dient de advocaat een verzoek in te dienen bij de rechter.

Ik weet verder ook niet wat in de brief van de advocaat staat en wat u nu zelf moet ondernemen of wat het verzoek van zijn advocaat is. Het beste is om zelf even contact op te nemen met een jurist (het Juridisch loket) of uw (oude) advocaat, want zonder inhoudelijk te weten wat er gebeurd is, wat er afgesproken is in het vonnis, etc. kan ik alleen bovenstaand standaard antwoord geven. Hopelijk heeft u er wat aan.

Succes!


Antwoord van Deelstra

Met de aangifte is er door de politie gevraagd of er schade was is negatief op geantwoord ,staat ook in het proces verbaal,ten tijde van de rechtzaak is er ook niks ingediend door vrager en advocaat en nu een jaar later dreigen met een incassobureau door advocaat of een rechtzaak is alleen een veroordeling van 30 uur voorwaardelijk en verder niks


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Als er negatief geantwoord is toen er werd gevraagd of er schade was, kan niet naderhand toch nog een schadevergoeding geëist worden, zonder tussenkomst van de rechter. De rechter zal dan aan het slachtoffer ook vragen stellen waarom toen negatief en nu wel vergoedingen eisen. Mocht het slachtoffer een goede reden hebben (door revalidatie, door ziekte, etc.), dan kan de rechter met het slachtoffer meegaan, mits het slachtoffer uiteraard bewijs kan overleggen. De advocaat kan momenteel niets eisen van je.

Je kunt 2 dingen doen;

- Mocht de schadevergoedingen niet duur zijn, lever ze in bij je verzekeraar en laat deze contact opnemen met slachtoffer's verzekeraar en laat hun het maar verder uitvechten. Heb je rechtsbijstand? Maak hier dan ook gebruik van. Zij kunnen je helpen en de verzekeraars. Zo voorkom je een dure rechtszaak (kosten eerst voor tegenpartij, bij gelijk kan via een civiele procedure alsnog deze kosten op u verhaald worden).

- Wachten tot ze een rechtzaak starten en dan voorkomen bij de rechter. Je verhaal doen, je bewijzen overleggen dat er toen negatief geantwoord wordt en u dus alleen bent veroordeeld voor uw strafbaar feit en niet tot het betalen van (schade-)vergoedingen. Als slachtoffer geen sterk verhaal heeft waarom toen negatief geantwoord is en nu ineens wel vergoeding eist, dan zal de rechter in het voordeel van u beslissen. Bij niet, bent u alsnog verplicht te betalen, plus de kans dat zijn advocaat de gerechtskosten en bijkomende kosten in een civiele procedure eist en deze kosten ook nog voor uw rekening komen.

Mocht u een rechtsbijstand hebben, vraag hun eens wat zij verstandiger vinden of neem contact op met het juridisch loket.