Terug

Terugbetaling lening

F W van der Wal

LS

Wij hebben onze jongste in Nijmegen woonachtige dochter 5000 euro renteloos geleend met een mondelinge afspraak de som in maandelijkse termijnen terug te betalen. Na twee keer betaling heeft zij de aflossing stop gezet zonder verder toelichting. Haar partner zowel als onze dochter hebben maandelijks een inkomen.

Kunt U mij informeren of een incasso procedure zin heeft?

Hooagchtend

F;W; van der Wal 


1 Antwoord

Antwoord van Swier cs Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer/mevrouw Van der Wal,

 

Een geldlening moet natuurlijk altijd aangetoond worden, derhalve wordt over het algemeen een akte van geldlening opgemaakt, danwel op enige andere manier schriftelijk vastgelegd onder welke voorwaarden de lening wordt aangegaan.

 

Nu de onderhavige lening niet schriftelijk is vastgelegd, zal eerst moeten worden aangetoond dat het geldbedrag daadwerkelijk ter beschikking is gesteld aan uw dochter. Dit kan bijvoorbeeld met een kopie van een bankafschrift.

 

Daarnaast zal dan moeten worden bepaald wat een redelijke termijn is waarbinnen het bedrag zal moeten zijn terug betaald. Nu niets op papier staat en de persoon die het geld geleend heeft een familieband heeft met degene die het geld heeft geleend, wordt dit lastig, aangezien het verweer van u dochter zou kunnen zijn dat het hier een schenking betreft.

 

Gezien het feit dat hier sprake is van een familieband, zou mijn advies zijn om toch nogmaals te proberen om in contact te komen en eventuele nieuwe afspraken te maken over de terugbetaling en deze dan ook vast te leggen.

 

De incasso van de geldlening is niet onmogelijk, maar wel moeilijker, daarnaast zal het inschakelen van een deurwaarder of incassobureau de relatie met u dochter behoorlijk op scherp zetten.

 

Ik hoop dat u met het vorenstaande verder kunt, mocht u toch nog vragen hebben, beantwoord ik deze graag voor u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Menno Touber

Swier cs Gerechtsdeurwaarders