Terug

Terugbetaling

fam,oers@casema .nl

Mijn zussen weigeren op dit moment terugbetaling van de huursubidie en de aanslag van mijn moeder over het jaar 2009. Daar ze de erfenis hebben aanvaard, zijn ze ook mede aansprakelijk. Dit heb ik op papier van de notaris op de verklaring van erfrecht . Daar ik deze aanslag al vooruit heb betaald (de belasting wacht niet).  Hopende op u antwoord . J.J. van Oers  Meijvis


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Ervan uitgaande dat ook u de erfenis heeft aanvaard, is het vervelend om te moeten stellen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van uw moeder. Wel kunt u proberen in een procedure dit bij u zussen terug te vorderen.