Terug

Toegevoegde kosten incassobureau?

Mario de Bakker

Hoeveel kosten mag een incassobureau maximaal toevoegen aan een vordering die open staat?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

U kunt de volledige wettekst vinden op; 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_21-08-2014 

Deze buitengerechtelijke kosten zijn bij een vordering van onder de € 2.500,00; 15% met een minimum van € 40,00