Terug

Wat kan ik doen om auto van mijn naam af te krijgen?

D.van den Berg

Geachte hr./mevr.

Mijn zoon rijd in een auto die op mijn naam staat. De bekeuringen voor te hard rijden vallen bij mij op de stoep.En de wegenbelasting en verzekering,staan ook op mijn naam Hij heeft hem wel zelf betaald.De afspraak die ik met hem gemaakt heb was, dat hij alle kosten aan mij zou betalen maar dat loopt niet volgens afspraak. hij kan hem niet op zijn naam zetten omdat hij in scheiding ligt .Verschillende keren heb ik hem gevraagd om een oplossing te zoeken en de auto op zijn eigen naam te zetten.Of een andere oplossing te zoeken.Want ik ben er helemaal klaar mee.

Wat zijn voor mij de mogelijk heden om dit probleem op te lossen?

In afwachting van u antwoord verblijf ik.

Met vr.gr. D.van den Berg

 


6 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer/mevrouw van den Berg,

Als eerste zou ik zorgen dat de auto van uw naam af wordt gehaald. U bent officieel eigenaar van de auto omdat deze op uw naam staat. U dient dan in het bezit te zijn van alle delen van het kentekenbewijs.

 Indien dit een probleem wordt kunt u informatie vragen bij de RDW  of aangifte doen. (dit is niet de meest fijne optie omdat het uw zoon betreft)

Voor wat betreft de afspraken geldt het volgende: Heeft u zwart op wit staan dat hij alle kosten betaald? Zo niet dan geldt dat een mondelinge afspraak ook een overeenkomst is. Echter indien deze afspraak alleen tussen u en uw zoon is geweest en hier verder geen getuigen van zijn...blijft het een moelijke casus. Het is dan namelijk uw woord tegen dat van uw zoon.

Hopelijk komt u er snel weer uit!'

Met vriendelijke groet,

IncassoTraject

 


Antwoord van D.van den Berg

Mijn vrouw en mijn dochter  zijn er bij geweest toen ik deze afsprak met hem gemaakt heb.Nieuw kenteken kan ik aanvragen bij de RDW. En die sturen het  binnen 24 uur naar mij op.

Zodat ik het volledige kent. in mijn bezit heb

In afwachting van u antwoord verblijf ik.

Met vr. gr. D.van den Berg


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

U kunt dan uw zoon formeel in gebreke stellen door middel van een brief waarin u aangeeft dat hij de gemaakte afspraken niet nakomt, en daarin een optelsom hetgeen hij u nog verschuldigd is.

U stelt hierin een termijn om het verschuldigde bedrag te betalen.

Indien hij dit niet doet, kunt u altijd een incassobureau erop af sturen. Mocht dit niet baten kunt u de voor- en nadelen van een eventuele rechtsgang tegen elkaar afwegen en dan besluiten om eventueel een gerechtelijke procedure aanhangig te maken bij de Rechtbank.

Met vriendelijke groet,

IncassoTraject

Kijk op onze website of bel 030- 7519170


Antwoord van D.van den Berg

Als ik het nieuwe kent.bewijs krijg van het RDW, kan ik dan geen aangifte doen van ontvreemding?

Zodat er een melding uit gaat naar de RDW als zijnde gestolen.

Met vr. D.van den Berg


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

U kunt bij de politie altijd aangifte doen! Bedenk hierbij dat het gaat om uw zoon en wat voor eventuele consequenties dat heeft. Echter als u bij de RDW een nieuw kentekenbewijs heeft aangevraagd, zal die datum waarschijnlijk als leidend genomen worden. De bekeuringen die al geweest zijn voor die datum zijn hoogstwaarschijnlijk niet meer terug te draaien en over te zetten op naam van uw zoon.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

geachte hr. van den Berg,

de kentekenhouder is te allen tijde verantwoordelijk. U heeft het kenteken op uw naam staan en bent dus wettelijk verantwoordelijk voor overtredingen en dergelijke die met de auto worden gedaan.

De oplossing is echter erg eenvoudig door een huur- of leasovereenkomst met uw zoon aan te gaan. Uw zoon least dan de auto van u. Boetes voor overtredingen en overige verplichtingen komen dan voor zijn rekening.


U kunt met uw zoon afspreken met terugwerkende kracht een leaseovereenkomt op te stellen. Voor de boetes die u inmiddels heeft ontvangen kunt u dan bezwaar maken bij de Officier van Justitie op grond van de leasovereenkomst.

U moet dan de officier dan laten weten dat u zelf geen gebruik maakt van de auto, maar de zgn. lessee, waarvan u de naam, het adres en de woonplaats moet mededelen. (uw zoon dus)

Uw zoon zal dan de beschikkingen (boete's) moeten betalen en u kunt uw zoon blijven helpen door de auto zonder risico op uw naam te houden.

Als u wat hulp nodig heeft of wat meer informatie mailt u mij dan gerust: u vind het emailadres op onze website.

Met vriendelijke groet,

MM Rongen

juridisch adviseur