Terug

Wat kun je doen als iemand je de huur niet betaald?

Maria

Wat kun je doen als iemand je de huur niet betaald en met de noorderzon vertrokken?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Indien aan het huurcontract nog rechten ontleend kunnen worden dient deze beëindigd te worden. U kunt daarvoor middels een gerechtsdeurwaarder naar de rechtbank stappen en een vonnis verkrijgen voor de hoofdsom van de totale huurachterstand. Wanneer betaling uitblijft is het mogelijk vanwege wanprestatie opnieuw te dagvaarden en een ontruimingsvonnis te vragen. Deze procedure kan verkort worden indien een gerechtsdeurwaarder leegstand constateert. Middens een leegstandverklaring kunt u direct met één procedure het huurcontract beëindigen.

"Met de noorderzon vertrokken" is overigens geen correct juridisch begrip. Waar u waarschijnlijk op doelt is "vertrokken, zonder achterlating van een rechtsgeldig adres alwaar een dagvaarding betekend kan worden.

Er bestaan mogelijkheden de feitelijke verblijfplaats van entiteiten te achterhalen door daartoe bevoegde personen echter het kostenrisico en het beoogde doel dienen wel in verhouding te staan.

Gezien voorstaande is het aan te bevelen zich in eerste instantie te richten op het beëindigen van het huurcontract zodat uw vordering niet verder oploopt. Vervolgens is het altijd mogelijk middels feitenonderzoek de verblijfplaats en positie van uw debiteur in kaart te brengen.