Terug

Zijn de incassokosten terecht?

Gressie

Ik had een kwartaalkrediet bij een bank en het was mij niet gelukt om binnen de 90 dagen weer 1 dag positief te staan. Uiteindelijk is het bij een incassobureau terecht gekomen. Nu hebben ze er incassokosten op gerekend, mag dat of valt een kwartaalkrediet onder de wet consumenten krediet en is art 34 van toepassing?


1 Antwoord

Antwoord van LLG Juristen

Geachte heer mevrouw,

 

Ik heb helaas onvoldoende informatie om op uw vraag een specifiek antwoord te kunnen geven. In het algemeen geldt echter als volgt:

 

Onder de Wet op het Consumentenkrediet vallen alle vallen kredietovereenkomsten tot en met een kredietsom van € 40.000,00 die gesloten zijn tussen een kredietgever en een consument. Een consument is volgens de wet een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Na opeising van een vordering uit een dergelijke overeenkomst kunnen geen incassokosten gevorderd worden.

Indien de Wet op het Consumentenkrediet echter niet van toepassing is, kunnen er wel incassokosten gevorderd worden. Het gaat dan om een kredietsom hoger dan € 40.000,00 en/of een krediet dat verstrekt is aan een niet-consument. Ook een ongeoorloofd debetsaldo op een rekening-courantverhouding valt niet onder de werking van deze wet.